Bygninger og arkitektur

Ringsted by har meget få gamle bygninger udover Sct. Bendts Kirke.
Det skyldes de mange brande, som byen har været hærget af i flere omgange. Den største var i august 1747, hvor 73 af byens huse nedbrændte og 5 omkom.
Den seneste var den 21. juni 1806, hvor klostrets avlsbygninger og en del af Sct. Hansgade gik op i røg. 
Kirken undgik at blive totalskadet. 
Til trods for de få gamle bygninger, har de hver især alligevel deres egen spændende historie. 

Ringsted Børs

Denne for en provinsby ret store bygning er opført i Ringsted i årene 1897 - 1898 af et konsortium, bestående af particulier Mortensen, sagfører Niels Svendsen og murmester Julius Johansen, ved arkitekt Eugen Jørgensen af København.

Sct. Hans Kapel - nu Radiomuseum

Sct. Hans Kapel blev opført som nødkirke i 1901-1902, mens Sct. Bendts kirke blev restaureret. Den ophørte som kirke i 1909.

De Mahlerske Huse

Næsten lænet op mod Sct. Bendts Kirkes kirkegårdsmur ligger De Mahlerske Huse.

Postgården

Postgården blev opført i 1806. 
Fra Nørregade fører en statelig trappe med det kongelige monogram ind i byens ældste verdslige bygning - Postgården.

Ringsted Rådhus

Ringsteds rådhus er tegnet af arkitekten Steen Ejler Rasmussen og blev taget i brug i oktober 1937,  mens selve indvielsen først den 22. januar 1938. Steen Eiler Rasmussen tegnede også møbler til Rådhuset. Rådhuset er fredet.

Lystanlægget

Ringsted Lystanlæg blev anlagt som en engelsk have i 1898. 
Lystanlægget blev senere bygget ud, først med en Anlægspavillon i 1907, så en Musiktribune i 1917 og i 1932 blev der etableret en forbindelse mellem en ny sø - Svanesøen - og den eksisterende amøbeformede Teglovnssø, og der kom bro over kanalen. 

Casino

Casino blev opført i 1938. Bygningen indeholdt oprindeligt hotel, restauration, teatersal og bank. Facaden afspejler tydeligt de forskellige funktioner.

Ringsted Vindmølle

I 1871 brændte både mølle og gård, og møllen blev genopbygget på sin nuværende plads. Mange forskellige møllere har drevet Ringsted Vindmølle, mest kendt var nok familien Gemynthe, i hvis besiddelse den var i ca. 75 år. 
Mølleriet ophørte i 1965. 

Vandtårnet

Hvor Ringsteds gamle Sct. Hans Kirke lå indtil 1766, knejser nu vandtårnet fra 1915.