Kirker i Ringsted og omegn

Sct. Bendts Kirke

Danmarks første Kongekirke.
Kirken var i middelalderen klosterkirke for benediktinermunkenes Ringsted Kloster. Den oprindelige frådstenskirke var opført i 1080. Den nuværende teglstenskirke blev indviet ved Den store Kirkefest den 25. juni 1170, hvor Knud Lavard blev helgenkåret. Kirken var Valdemarernes gravkirke fra 1182 - 1341. 

Haraldsted Kirke

Kirkeskibets ældste del er fra 1000-tallet. Tæt ved lå Haraldsted Kongsgård, hvor hertug Knud Lavard opholdt sig i nytårsdagene 1131. Herfra red han ud til det skæbensvangre møde med sin fætter Magnus i Haraldsted skov den 7.januar. Man bar hans lemlæstede lig efter mordet ind i kirken.

Allindemagle Kirke

En af de få Sjællandske kirker uden tårn. Kirkens romanske skib er hvidkalket, mens de to vestforlængelser står i røde sten.

Vetterslev Kirke

Hvidkalket kirke fra formodentlig omkring 1250. Kirken er hverken romansk eller ægte gotisk, men en "overgangsmodel", hvad angår stilart. 

Ørslev Kirke

Ørslev kirke er fra valdemarstiden og bygget ca. 1180 af faksekalksten.
I 1300-tallet er den udvidet og ombygget med kampe- og munkesten

Sneslev Kirke

Kirken ligger lidt isoleret i udkanten af Sneslev by ca. 8 km. sydøst for Ringsted. Kirken, der ligger højt og ensomt, består af romansk skib, gotisk langhuskor, tårn og våbenhus samt sakristi fra renæssancetiden. 

Valsølille Kirke

Kirken er en romansk bygning med sengotiske våbenhus og tårn.
Kirken ligger nær den gamle kongevej, der fra middelalderen gik ned over Sjælland.

Farendløse Kirke

Kirken står i dag med en gotisk langhusbygning og sengotisk vesttårn og forholdsvis nyt våbenhus og sakristi. I 1966, da man installerede varme i kirken, fandt man fundamentet af en rundbygning, der formentlig stammer fra 1100-tallet

Jystrup Kirke

Kirkens ældste romanske del er fra ca. 1250. Det nuværende gotiske kor og tårn er bygget tæt på år 1500, mens våbenhuset antagelig er bygget en del år før. De seneste kalkmalerier, som er malet af Elmelundsmesteren omkring år 1490, blev først fremdraget i 1970. 

Sigersted Kirke

Kirken består af romansk kor og skib. Våbenhus, tårn og nordkapel fra sengotisk tid. 

Kværkeby Kirke

Kirken har romansk skib, kor og apsis, senere kom tårn og våbenhus til.
I 1309 blev kirken overgivet til munkene i Ringsted Kloster.

Høm Kirke

Ringsted kommunes mindste kirke, og skulle samtidig være den ældste. Meget tyder på, at kirken er opført før år 1100.

Bringstrup Kirke

Typisk dansk landsbykirke som afspejler historien igennem 800 år.

Nordrup Kirke

Romansk skib med gotisk langhuskor og tårn.

Gyrstinge Kirke

Gotisk omdannelse og udvidelse af hvælvinger, 2 i skibet og en i koret.

Vigersted Kirke

Kirkens ældste dele er fra 1100-tallet. I 1400-tallet tilføjede man tårn, våbenhus og kor. Hvælvene i skib og tårnrum er rigt dekoreret med kalkmalerier fra ca. 1450 af samme maler som i Bringstrup kirke.

Benløse Kirke

En af landets ældste teglstenskirker. Senromantisk kor og skib fra ca. 1250. Sakristi, tårn og våbenhus sengotisk, fra ca. 1500. Senromantisk døbefont af gotlandsk kalksten, af form som et firkløver.

Sankt Knuds Kirke

Kirken er indviet til Knud den Hellige samt Hertug Knud Lavard og blev indviet i 1907, og har således fejret de første 100 år.

Ringsted Frikirke

Ringsted Frikirke var indtil oktober 2012 Baptistkirken i Ringsted. Menigheden er startet som et missionsprojekt, i Ringsted by, under Midtsjællands Baptistmenighed.

Klostermarkskirken

En af Danmarks yngste og smukkeste kirker indviet 2. pinsedag, den 8. juni 1992 af Biskop Bertil Wiberg Roskilde.