Monumenter og mindesmærker

Tingstenene

Tingstenene har ligget på Torvet i Ringsted fra 'Arilds tid' - ingen ved hvor længe.

Valdemar den Store

Valdemar den Store byggede Sct. Bendts Kirke, den første teglstenskirke i Danmark.

Haraldstedkorset - Mindekors for Knud Lavard

Knud Lavards mindekors blev rejst i skovbrynet, hvor Knud Lavardvej løber ind i Haraldstedskov, den 3. juni 1902.

Vandtårnet

Hvor Ringsteds gamle Sct. Hans Kirke lå indtil 1766, knejser nu vandtårnet fra 1915.

Drikkefontæne på Torvet

Drikkefontænen på Torvet er en tidligere milepæl, fundet på genbrugspladsen og viser afstande fra Ringsted til Ringsteds venskabsbyer.

Ringsted Gl. Byvåben

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev det storkommunens byvåben og blev indtil januar 2014 anvendt som byens byvåben.

Baptisternes sten ved Kilden

På denne dejlige plet i St. Bøgeskov, hvor der i ældre tid blev holdt Kildemarkeder, og hvor man besøgte kilderne for deres helbredende virkning, fandt Baptisterne også et egnet sted til deres voksendåb. 

Borgmester H.K. Hækkerup

Mindesmærke over Folketingsmand H.K. Hækkerup. Stenen er rejst, hvor Ringsted Kloster havde sin gårdsplads indtil ca. 1920. 

Carl Theodor Zahle

Mindestenen for Carl Theodor Zahle blev afsløret den 14. november 1954 i overværelse af mange landspolitikere og lokale. 

Dronning Dagmars mindebrønd

Dronning Dagmars mindebrønd i kirkegårdsmuren ved Sct. Bendts Kirke er udhugget i granit og opsat i kirkemuren ved Rådhuset i 1949. 

Gyldenløveshøj

Mindestenen på Gyldenløveshøj er rejst den 4. november 1945 af kammerater til de 4 unge mænd, som mistede livet under 2. Verdenskrig som følge af deres aktive modstandskamp. 

Henri Bruun de Neergaard

Henri Bruun de Neergaard blev født den 20. august 1876 og overtog i 1914 Skjoldenæsholm Gods.

Jesu Hjerte

Statuetten forestiller en mandsperson, der bærer et hjerte synligt på brystet. På hjertet ses en tornekrone, som symboliserer Jesu blødende hjerte.

Kaj Fogh Hansen

Kaj Fogh Hansen var ansat på Ringsted Træskofabrik i Benløse og var også CB-betjent (Civilbeskyttelsesbetjent). Under en luftalarm, natten mellem den 29. og 30. august 1944, bliver han skudt af Schalburgfolk på Roskildevej i Benløse.

Kammerherre Hans S.W. Barner

Hans Sophus Wilhelm Barner var født på Eskildstrup Gods den 31. januar 1839 og ejede godset fra 1887 til 1921. 

Kordegn Peter Motzfeldt

Gravsten over Peter Motzfeldt og Hustru Anna Sophie Clausdatter Jessen.

Madonna med barn

Statuetten forestiller Madonna (Jomfru Maria) med Jesubarnet på armen.

Milepæl i Sct. Bendtsgade

På den stærkt befærdede vej fra København til Korsør satte man allerede i Chr. IV's tid træpæle op, der viste afstanden fra København. 

Mindelunden

I Mindelunden - overfor Politistationen - afsløredes den 5. maj 1946 en mindetavle med en inskription, forfattet af Ringsteds æresborger, professor Vilhelm Andersen.

Niels Bransager mindesten

Mindesten for redaktøren og politikeren Niels Bransager, rejst den 24. september 1916.

Niels Jørgen Nielsen Klodskov

Niels Jørgen Nielsen Klodskov er manden, der den 18. september 1903 oprettede Kærehave Husmandsskole.

Ole Hansen mindesten

Mindesten for Ole Hansen, 'Den første bonde i Kongens råd'.

Redaktør J.V. Christensen

Mindesten for redaktøren og lokalhistorikeren J.V. Christensen, rejst den 8. juli 1936 af hans venner.

Varden ved Sigersted Gadekær

Ved gadekæret i Sigersted står en skulptur - en varde. Idéen til varden bygger på sagnet om Hagbard og Signe.

Vejkrucifiks

Krucifikset er en af de tre andagtssteder langs Holbækvejen, som blev benyttet af de Katolske pilgrimme, når de hvert forår valfartede til Knud Lavards Kapel i Haraldsted.

Vilhelm Hansen mindesten

Mindestenen for mølleren Vilhelm Hansen, Englerup, blev rejst den 9. december 1944.

Genforeningssten, Ringsted Kaserne

Mindet består af hovedstenen og 2 sidesten.

Mindesten for Danmarks Befrielse, Ørslev

Efter 2. Verdenskrig blev mindestenen i Ørslev rejst, som udtryk for den befrielse man følte efter de 5 sorte år.

Bystævnet i Ørslev Underskov

Under Lindetræet i landsbyen Ørslev Underskov, ligger 32 sten, hver med ejerens matr.nr. indhugget.

Genforeningssten Mulstrup

Lørdag, den 10. juli 1920 blev genforeningsstenen i Mulstrup indviet.

Genforeningssten i Sct. Hansgade

På årsdagen for genforeningen, 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Ringsted afsløret af stadsdyrlæge Axel Petersen.

Genforeningssten, Benløse Runding

Genforeningssten opsat 10. juli 1920 til minde om genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

Genforeningssten, Vigersted Kirke

Genforeningsstenen i Vigersted blev uden festlighed opstillet i efteråret 1921. Sognepræst i Vigersted, G.G. Krog-Meyer lod stenen rejse.

Mindesten for KFUK landslejr 1952

Første landslejr var i juli 1952. Godsforpagter Krarup gav tilladelse til inskription i gærdet ved minstenen for Sophus Barner.

Fjerdingsten i Benløse

Pælen ved Benløse runding fortæller, at der er 7 ¾ mil til Københavns vestre byport.

Sten ved Havekolonien Virkelyst

Stenen markerer etableringen af havekolonien Virkelyst i 1947.

Sneslevkorset

Korset står ved Haslevvej, på Eskildstrup gods jord. Det er rejst i 1931 af præsten Andreas Fibiger, som var med i den kreds af indre mission, som i 1922 arvede Eskildstrup Gods.

Den Bügelske Gravhøj

Caspar Peter Bügel dør i 1817 og nedsættes først i 1820 i Gravhøjen.

Monument for Kildemarken

De 3 sten symboliserer de tre boligformer: parcelhuse, andelsboliger og lejeboliger.