Ringsted Omegn

Ringsted er ikke kun byen og centrum, men har også fantastiske landsbyer, som hver især har deres egen historie, natur og oplevelser.

Gyrstinge-Ørslevvester

Midt i naturens stilhed - men alligevel kun 12 minutters kørsel fra Ringsted Centrum ligger landsbyerne Gyrstinge og Ørslevvester. 

Haraldsted-Allindemagle

Naturen omkring Haraldsted er fantastisk med enestående lokaliteter som blandt andet Allindelille Fredsskov. Vigtige kapitler i Danmarkshistorien er også blevet 'skrevet' her. 

Vigersted

Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken. Resten er fortrinsvis bygget indenfor de sidste 50 år. Der er gode muligheder for at være aktiv ude i naturen med mere end 700 ha privat skov lige uden for bygrænsen. Der er mange muligheder for cykel-, vandre- og løbeture i det kuperede terræn med varieret natur, skove, moser og enge med et rigt dyreliv.

Jystrup

I en lavning i det kuperede dødislandskab ligger Jystrup By. Byen strækker sig over et stort areal og er sammensat af bebyggelser fra forskellige tidsperioder - primært indenfor de sidste 150 år. 

Fjellebro-Kværkeby

I kværkeby området kan man nyde naturens stilhed, men afstanden til større stationsbyer er også ganske overkommelig med kun 6 km til Ringsted og 19 km til Køge. Kværkeby er omgivet af afvekslende naturområder med mere end 700 ha privat skov. Umiddelbart øst for Kværkeby ligger et moseområde hvor mange fugle raster. For fugleinteresserede er området særlig interessant. Kværkeby Fuglereservat er etableret for at tiltrække mere sjældne fuglearter. I området ses også mange rovfugle som for eksempel rød glente og havørn.

Bringstrup-Sigersted

Her kan man have oplevelsen at bo på landet uden at være langt væk fra en større stationsby. idet der er cykelafstand til Ringsted by. Sigersted ligger højt i landskabet og fra Kirken, som er den højst beliggende i Ringsted Kommune, kan man se vidt omkring både mod øst og vest. Ringsteds vel nok bedst kendte bronzealderhøj ligger syd for Sigersted. Højen forbindes med sagnet om Hagbard og Signe.

Vetterslev-Høm

Vetterslev by er vokset frem omkring Næstvedvej på skråningen ned mod Suså-dalen. Her er der nærhed til og udsigt over den smukke Susådal og til Sørup-skovene (Råen). Den mest markante virksomhed i området er nok Sørup Herregaard, der med kursus og konferencecenter er rammen om mange begivenheder og lokalområdets største arbejdsplads.

Sneslev

Naturen spiller en stor rolle i lokalområdet. Her er der de vide udsyn, hvor man kan lade blikket vandre mod horisonten og nyde udsynet over landskabet, som falder jævnt mod syd mod Susådalen og dens tilløb. Landskabet er karakteriseret af større og mindre markflader som er omgivet af levende hegn og småskove.

Nordrup-Farendløse

Nordrup-Farendløse kendetegnes ved åbne vidder med landbrugslandskab og mulighed for naturoplevelser. Der er heller ikke langt til de nærmeste skove som hører under Giesegaard Gods. 

Ørslev

Ørslev-området kendetegnes ved åbne vidder med landbrugslandskab og mulighed for naturoplevelser. Der er heller ikke langt til de nærmeste skove, som hører under Giesegaard Gods. Her kan du opleve naturens lyde og nyde det vide udsyn over de bløde, lave bakker.