Gå til indhold
©  Foto:

Gørrildsborg

Gørrildsborg voldsted, også kaldt Jarleborg, er anlagt på den vestligste del af en tange, der fra øst strækker sig ud mod de lave enge ved Gørlev sø.
Der kendes intet til borgens historie, men dens beliggenhed skal måske ses i sammenhæng med den gamle " Kongevej ", som har løbet lige øst for voldstedet.