skip_to_main_content
©  Foto:

Mindesten for KFUK landslejr 1952

Første landslejr var i juli 1952. Godsforpagter Krarup gav
tilladelse til inskription i gærdet ved minstenen for Sophus
Barner. Tekst: DAG ER OPPE – DAAD OS VINKER – 8000
KFUK SPEJDERE PÅ – ESKILDSTRUP – 1952.