skip_to_main_content

Allindelille Fredskov

Allindelille Fredskov, som ligger ca. 5 km nordvest for Ringsted, blev etableret i 1561 og er derfor mere end 450 år. Den fredede del af skoven er på ca. 65 ha. Skoven er botanisk interessant, fordi kalken ligger højt under mulden, så kalkelskende planter har lettere ved at etablere sig.

Det er en lille fin skov, der åbner sig for skovgæsten, som besøger Allindelille. Skoven kan med rette bære betegnelsen naturperle. Her er store bøge, klukkende bække og skovsøer og ikke mindst mange spændende planter. Den mest sjældne er orkideen flueblomst, men her er også andre orkideer som pukkellæbe og alle tre skovliljer. DET ER FORBUDT AT TAGE BLOMSTER FRA SKOVBUNDEN.

Frederik d. 2 gav skoven i 1561 til Københavns Universitet og de tilhørende ti gårde og marker, som skulle tjene til "studenternes underhold" - altså fornødenheder. Universitetet passede godt på skoven indtil den i 2011 blev sat til salg. Danmarks Naturfredningsforening har købt skoven og overdraget den til Danmarks Naturfond.

Læs meget mere på dette link