©  Foto:

Borgmester H.K. Hækkerup.

Mindesmærke over Folketingsmand H.K. Hækkerup Stenen er rejst, hvor Ringsted Kloster havde sin gårdsplads indtil ca. 1920, nu Hækkerupsvej.

Stenen og relieffet er udført af Billedhugger Svenstrup.

Hækkerup var Redaktør af Midtsjællands Social Demokrat i Ringsted fra 1907, han blev i 1913 medlem af Ringsted Byråd og fra 1928 Borgmester, men døde allerede året efter den 23. januar 1929.

Fra 1920 var han medlem af Folketinget.

Han var far til Hans og Per Hækkerup, der også begge gik ind i politik.

Stenen står på Hækkerupsvej i Ringsted

Læs mere på wiki.ringstedhistorie.dk

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish