©  Foto:

Bringstrup Skov

- et godt sted at tage på opdagelse!

Kender du den lille skov “bag” Bringstrup skole?

Lidt syd for landsbyen Bringstrup hvor Bringstrup skole ligger, er der etableret en lille skov på 9,5 ha. Skoven er plantet på initiativ af Bringstrup Menighedsråd i 1999.

Skoven består fortrinsvis af løvtræer. Især er det løvtræer, som er naturligt hjemmehørende i Danmark, der er plantet her. Det vil sige, at det er træarter som selv er indvandret til Danmark efter sidste istid. De er godt tilpasset til det danske klima.

Inde i skoven er der en større lysning og i tilknytning hertil er der også en sø. Der er flere forskellige stier som fører rundt i skoven. Det GPS-opmålte stiforløb på 1,3 km er altså en af flere muligheder. 

Sådan finder du vej til Bringstrup skov

Fra Ringsted: Drej til højre ad Bringstrupvej (Der er en højresvingbane).
Fra Sorø: Drej til venstre ad Bringstrupvej.
Der er vejvisningstavle på Sorøvej. Der kan parkeres på p-pladsen lige øst for kirken. Udenfor skoletid kan der også parkeres på Bringstrup skoles parkeringsplads foran skolen. 

Når du færdes i private skove

Bringstrup skov er en privat skov. Når du færdes her, skal du særlig være opmærksom på følgende:

  • Færdsel er tilladt hele året fra kl. 6 til solnedgang.
  • Færdsel til fods på mark- og skovveje og anlagte stier er tilladt. Færdsel udenfor stier og veje er ikke tilladt.
  • Cykling på veje og anlagte stier er tilladt, hvis det sker uden gene for gående.
  • Har du hund med, skal du huske, at den skal føres i snor.
  • Ridning i skoven er ikke tilladt.
  • Afbrækning af grene eller opgravning af planter er ikke tilladt.
  • Kortvarig ophold i skoven er tilladt, når det sker mindst 150 meter fra beboelse eller driftsbygning.
  • Affald må ikke efterlades i skoven.
  • Det er ikke tilladt at tænde bål på andre steder, end på den anlagte bålplads, som findes i den store lysning i skoven.

Tak til lodsejer og spejdere

Ringsted Kommune vil gerne sige tak til Bringstrup Menighedsråd, som med stor imødekommenhed har givet tilladelse til formidling af oplevelsesmulighederne i dette skovområde. Tak til 3. Valdemar Sejr Gruppe for inspirerende bidrag til oplevelser i skoven “set i børnehøjde”. 

Folder om skoven

Læs mere om oplevelser for børn, om søen og bistader samt om skovens træer og buske i Ringsted Kommunes folder via link her.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish