©  Foto:

Dronning Dagmars mindebrønd

Dronning Dagmars Mindebrønd i kirkegårdsmuren ved Sct. Bendts kirke er udhugget i granit af billedhuggeren Henrik Starcke (1899-1973) og opsat i kirkemuren ved Rådhuset i 1949.

Dagmarbrønden er et minde over den bøhmiske prinsesse Marketa, der blev gift med Valdemar Sejr og fik tilnavnet Dragomir - Dagmar på dansk. Hun var de fattige og forfulgtes ven. Hun døde i 1212 og ligger begravet ved siden af Valdemar Sejr inde i kirken.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish