©  Foto:

Gyrstinge Kirke

Gotisk omdannelse og udvidelse af hvælvinger, to i skibet og en i koret.

Kirken består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger. Fundne kalkmalerier i 1897 afslørede malerier fra anden halvdel af 1200-taller, der måtte tildækkes igen. Dekorationerne på ribber og skjoldbuer er suppleret og velbevaret.

Ny altertavle, udført af billedhugger og maler Grethe Bagge, blev afsløret 5. april 2009.

Åbent når graveren er der.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish