site logo

Gyrstinge Sø

Et samlet naturområde


Gyrstinge og Haraldsted søerne danner, sammen med Ringsted Å, det største sammenhængende vandnaturområde i kommunen. Søerne binder vandløb i nord og syd sammen lokalt og skaber en regional forbindelse til hele Susåsystemet. Denne sammenhængskraft er blevet væsentligt forbedret i 2015, da Ringsted kommune restaurerede tilløb og afløb omkring Gyrstinge Sø og dermed sikrede, at vandet igen kan passere frit til og fra søen og videre til Ringsted Å. Herved skabes mulighed for bl.a. fiskenes frie vandringer mellem hav, sø og vandløb.