skip_to_main_content
©  Foto:

Gyrstinge Sø

Et samlet naturområde


Gyrstinge og Haraldsted søerne danner, sammen med Ringsted Å, det største sammenhængende vandnaturområde i kommunen. Søerne binder vandløb i nord og syd sammen lokalt og skaber en regional forbindelse til hele Susåsystemet. Denne sammenhængskraft er blevet væsentligt forbedret i 2015, da Ringsted kommune restaurerede tilløb og afløb omkring Gyrstinge Sø og dermed sikrede, at vandet igen kan passere frit til og fra søen og videre til Ringsted Å. Herved skabes mulighed for bl.a. fiskenes frie vandringer mellem hav, sø og vandløb.

Gyrstinge Sø

Lige godt 10 km er turen rundt om Gyrstinge Sø. Men kan sagtens gøre den længere, hvis man bruger stierne i Allindemagle Skov på den ene side og Store Bøgeskov på den anden side af søen.

Det meste af turen foregår via trampe- og skovstier, og turen er derfor ikke egnet til cykler eller barnevogne og babyjoggere, og er man gangbesværet, kan turen også være noget af en udfordring. På fugtige årstider skal man forberede sig på at få meget beskidt fodtøj og tøj.

Hvis man starter i nærheden af fugleskjulet og går mod uret rundt, så foregår den første del af turen på trampestier gennem fårefolde. Her skal man forcere 4-5 stenter, og især i nogle af foldene er der i vinterhalvåret ankelhøjt pløre.

Når det så er sagt, så er det en fantastisk smuk tur med et varieret terræn, der går lige fra de før omtalte fårefolde via skyggefulde skovstier til brede græsstier med fri udsigt ud over vandet. Og hvis man trænger til en pause undervejs, så kan man passende sætte sig op i det meget flotte fugleskjul, som Ringsted Produktionsskole lavede i 2017 i forbindelse med den officielle åbning af trampestien den 14. oktober.

Det er tilladt at have hund med rundt, men de skal naturligvis føres i snor på hele strækningen. Når man bevæger sig rundt i fårefoldene, skal det være respektfuldt og på fårenes præmisser. Man skal ikke lade sin hund komme for tæt på fårene, og man skal heller ikke selv begynde at fodre eller klappe fårene. Nyd at være tæt på dyrene, men hav respekt for, at de bor der, og at vi er turister på deres område. Passér fårene roligt og uden at råbe af dem eller på anden måde lave unødig larm.

Har man hund med rundt, skal man i øvrigt være opmærksom på, at de formentlig skal bæres over stenterne. Det er ikke alle hunde, der bryder sig om selv at forcere stenterne.


Gyrstinge Sø har et rigt fugleliv. Danmarks Ornitologiske Forening har talt op til 175 forskellige arter. Du kan blandt andet være heldig at se havørne, fiskeørne og isfugle samt store flokke af gæs og vadefugle, der raster ved søens bredder.