©  Foto:

Haraldsted Kirke

Kirkeskibets ældste del er fra 1000-tallet. Tæt ved lå Haraldsted Kongsgård, hvor hertug Knud Lavard opholdt sig i nytårsdagene 1131. Herfra red han ud til det skæbensvangre møde med sin fætter Magnus i Haraldsted skov den 7.januar. Man bar hans lemlæstede lig efter mordet ind i kirken. Siden førtes det til Sct.Bendts kirke i Ringsted, hvor det blev stedt til hvile på højalteret den 25. juni 1170.

Omkring år 1400 har hvælvingerne afløst det oprindelige flade træloft og vinduerne mod nord er tilmurede. 100 år senere har kirken fået sit nuværende omfang. En indskrift på tårnet anfører årstallet 1478.

Af inventaret bemærkes særligt det fornemt udskårne monstranshus fra 1527. Det brugtes i katolsk tid til opbevaring af det indviede alterbrød og er samtidigt med den ligeledes rigt udskårne kirkedør.
Både altertavlen og prædikestolen er fra Chr. IV's tid. Kongens monogram ses over stolen og vidner om kirkens lange tid som kongeejet.

Gotisk døbefont af malm.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish