©  Foto:

Haraldsted Sø

Haraldsted Sø bugter sig over ca. 5 km (areal ca. 200 ha) gennem smalle passager. Søen kendetegnes ved at have stejle skrænter meget tæt på bredden. Omkring Haraldsted Sø findes en række forskellige naturtyper. Den store variation i våde, tørre, lysåbne og skyggede naturtyper gør, at du kan se og opleve mange forskellige dyr og planter.

Søens gennemsnitdybde er ca. 5 meter. Den største dybde er ca. 11 meter. I de vestligste og østligste partier er der større, fladvandede områder (ca. 1 m dybe) med tilstødende eng, oplyser Lystfiskeriforeningen.

På nordsiden ligger Vrangeskov og Haraldsted Skov (kendt som lokaliteten for mordet på Knud Lavard i 1131). Ved nordbredden, i den østlige ende af søen, ligger to voldsteder, Valsømagle og Nygård (eller Ridebanen - Valsøgård).

Den smalle langstrakte sø ligger i bunden af en gammel smeltevandsdal fra istiden. Oprindelig var der kun én sø, men da Københavns Kommune i 1970'erne begyndte at hente drikkevand fra søen, blev Lillesø (Tivolisøen) skilt fra ved hjælp af en dæmning. Indtil 2009 havde Københavns Kommune tilladelse til at indvinde op til 15 mia. liter vand om året fra Haraldsted Sø. Søen fungerede dog først og fremmest som en reserve.

For at sikre, at vandkvaliteten forbliver høj, har der på området ikke været brugt hverken gødning eller ukrudtsbekæmpelse i mere end 40 år, og søbredderne er frodige og rige på både planter og dyr.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish