©  Foto:

Humlebjerg

Humlebjerget - den skønne naturperle, der var ved at blive gravet væk

På sydsiden af Haraldsted Sø - på et næs - ligger Humlebjerg, som er en næsten hemmelig naturperle.

Humlebjerget, der i 40’erne var ejet af gårdejer Jens Marius Jensen, består af grus og var tæt på at blive gravet væk.  

I stedet for at grave Humlebjerget væk, fik gårdejeren 6-8.000 kroner for at overlade grusgravningsområdet til kommunen, og den 7. december 1948 besluttede Overfredningsnævnet at godkende ønsket om fredning af Humlebjerget.

I dag er Humlebjerg ejet af Ringsted Kommune, og det er en sand naturperle. Ud over at stedet ligger med den smukkeste udsigt over Haraldsted Sø, så byder Humlebjerget også på et rigt fugleliv og en masse spændende planter. Der er også pileurt og gyldenris på området, men disse planter foretages der bekæmpelse af.

På rundvisning med DN Ringsted den 11. september 2020

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Ringsted var værter for en rundvisning på området onsdag aften, hvor 23 interesserede deltagere og en enkelt hund mødte op.

Det kan være svært at finde Humlebjerget, for der er endnu ikke kommet tydelige skilte op. Det ligger på modsatte side af Ridecentret Team Cabe. Indtil kommunen får lavet parkeringsmuligheder, er der lavet aftale med ridecentret om, at man må parkere på deres græsmark på modsatte side af Humlebjerget. Der er opsat skilte. Man må ikke parkere på selve ridecentrets grusparkering.

En smuk tur

Formand for DN Ringsted, Tom Christiani, bød velkommen og fortalte lidt om at naturen har brug for hjælp, og at DN Ringsted meget gerne vil have flere medlemmer – især aktive medlemmer.

Biolog og botaniker Jon Feilberg, hvis falkeblik ikke overser en eneste plante, var den kyndige guide på turen, som er en lille tur på knapt 2 km. Selvom turen ikke er meget lang, kan man sagtens bruge lang tid i området, fordi der er så meget at kigge på. Og hvis ikke man interesserer sig for at kigge efter de spændende planter i området, så kan man nyde den virkelig smukke udsigt.

I det indhegnede område går der en tyr, nogle køer og nogle kalve.

Hvis vi passer vores, så passer de deres. Der plejer ikke at være nogle problemer” fortalte Jon Feilberg, og han havde ret. Dyrene var nysgerrige, men ikke på nogen måde pågående overfor den menneskeflok, der pludselig kom på besøg.

Der er desuden et rigt fugleliv og er man heldig, finder man både firben og frøer ved Humlebjerget.

Turen er ikke specielt velegnet til gangbesværede, selvom en enkelt deltager faktisk klarede turen rundt med vandrestave.

Er man interesseret i at være med i en plejegruppe for området, kan man skrive til ringsted@dn.dk. Man kan følge DN Ringsted på Facebook her.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish