©  Foto:

Humleore Borgruin

Den gamle middelalderlige vejforbindelse ned over Sjælland, den såkaldte "Kong Valdemars vej" krydsede igennem vort område, og flere af voldstederne ligger der i nærheden.

I Humleore skov lå i middelalderen et anseligt anlæg, Humleoregård. Konturer af fundament og voldsted kan stadig anes i landskabet.

I 1245 omtales en borg som Humleoræ, men jordfund tyder på, at borgens historie går længere tilbage. Kongen eller en af rigets største mænd må have besiddet Humleoregård, der er det eneste udgravede middelalderanlæg i Ringsted kommune.

Dele af skoven omkring Humleore borgen er p.t. lukket på grund af ynglende havørne.

Rosengårdsstien går gennem en del af skoven.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish