©  Foto:

Jystrup Kirke

Kirkens ældste romanske del er fra ca. 1250.

Det nuværende gotiske kor og tårn er bygget tæt på år 1500, mens våbenhuset antagelig er bygget en del år før. De seneste kalkmalerier, som er malet af Elmelundsmesteren omkring år 1490, blev først fremdraget i 1970.
Romansk granitfont. Gotisk vægskab i form af monstranshus. Prædikestol og lydhimmel fra 1628. Katekismusaltertavle fra ca. 1620.
Kirken har to fine klokker begge fra senmiddelalderen.


Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish