©  Foto:

Kværkeby Kirke

Kirken har romansk skib, kor og apsis, senere kom tårn og våbenhus til.
I 1309 blev kirken overgivet til munkene i Ringsted Kloster.

Kirken ligger i den gamle bydel. Det er en køn landsbykirke, som ikke er blevet hårdt restaureret eksempelvis angiver de gamle træbjælker mod syd tydeligt, hvor den gamle kvindeindgang var.

Den ældste del af skibet er fra 1100-tallet i romansk stil. Kirken er bl.a. kendt for sine kalkmalerier fra 1300- og 1400-tallet, som blev afdækket i 1976. De er berømte for deres velbevarethed og for den spændende brug af otte motiver fra det gamle testamente.

Alterbord med glaserede fliser er samtidig skillevæg mellem kor og apsis. Korbuekrusifiks fra ca. 1500. Prædikestol og lydhimmel i senrenæssance fra 1633. Stoleværk fra ca. 1600.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish