©  Foto:

Nordrup Kirke

Romansk skib med gotisk langhuskor og tårn. I kirken ses en herskabsstol fra 1865 fra familien Brockenhuus-Schack, Giesegaard.
Sengotiske kalkmalerier fra ca. 1430 på korets hvælv. Altertavlen er fra ca. 1625. Prædikestolen med lydhimmel er fra ca. 1664 og kommer fra Abel Schrøders værksted.


Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish