skip_to_main_content

Sigersted Kirke

Kirken består af romansk kor og skib. Våbenhus, tårn og nordkapel fra sengotisk tid.

I kirkens sidealterniche er der fremdraget kalkmaleri fra ca. 1250. Altertavlen er en såkaldt katekismustavle i højrenæssance fra 1596.
Et tidligere alterbillede af Lucie Ingemann fra 1829 hænger i kirken.
Gotisk korbuekrusifiks fra ca. 1400. Prædikestol fra ca. 1610 i højrenæssance.