©  Foto:

Store Bøgeskov

St. Bøgeskov, som er beliggende ved Gyrstinge Sø, er på 350 ha og er særpræget ved sin frodighed, hvilket bl.a. ses på den tætte underskov af unge træer, som fremspirer af sig selv, når der fældes.

Der kan både køres og gåes ture i skoven.

I bil kan man, fra det gamle skovfogedsted ved indkørslen fra Gyrstinge midt gennem skoven køre ad den såkaldte Procesvej til skovløberboligen, hvor der er tilkørsel til den store P-plads ved søen.
Her ser man også Kilden, som springer op af jorden i ca. 1 m's højde, og det er et yndet udflugtsmål.

Der er borde og bænke flere steder langs søbredden.

Ved arrangement for grupper skal der søges tilladelse hos: Stiftelsen Sorø Akademi tlf. 5782 0135.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish