©  Foto:

Tingstenene

Tingstenene har ligget på Torvet i Ringsted fra " Arilds tid " - ingen ved hvor længe.
På trods af mange udsagn har de ikke været flyttet inden for det tidsrum, vi har kendskab til.

Sjællandsfar Landsting

Hvert land eller landsdel havde sig eget landsting. For Skåne lå det i Lund, for Sjælland og øerne var det i Ringsted og for det jysk-fynske befandt det sig i Viborg.

Landene var yderligere inddelt i herreder med hver sit herredsting hvis funktion mest var at være domstol for mere almindelige sager, medens de alvorligste blev behandlet på landstinget.

Politisk beholdt landstinget sin betydning gennem det meste af middelalderen, men da kongemagten blev stærkere og styrede mere, gled landstingets betydning efterhånden i baggrunden. Dog skulle de udvalgte konger fortsat hyldes på landstingene, selv om Danmark d. 25. juni 1170 gik fra at være et valgrige til at være et arverige.

Den sidste kongehyldning fandt sted på Sjællandsfar Landsting d. 8. juli 1584, da den unge Hertug Christian senere Christian IV blev hyldet til konge, selv om hans far, Frederik II endnu var i live.

Da vejrforholdene ikke altid var optimale til blækskrivning, og der efterhånden var så meget skrivearbejde i forbindelse med tingets møder, flyttede landstinget så efter denne hyldning ind i Sct. Bendts Kirkens nordre korsarm.

Landstinget fik efterhånden udelukkende funktion som domstol, indtil det i 1805 blev flyttet til København, hvor det endnu eksisterer under navnet Østre Landsret.

Kilde: Ringsted- en by i Midtsjælland af Niels-Jørgen Hansen

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish