©  Foto:

Vigersted Kirke

Kirkens ældste dele er fra 1100-tallet. I 1400-tallet tilføjede man tårn, våbenhus og kor. Hvælvene i skib og tårnrum er rigt dekoreret med kalkmalerier fra ca. 1450 af samme maler som i Bringstrup kirke.
Malerierne forestiller Påsken, skabelsen - Kain og Abel, Sct. Nikolaus helgenbeskrivelse samt maleri af Knud Lavard med rosenkrans og kroning.

Altertavle er i højrenæssance fra 1601. Sengotisk monstranshus og korbuekrusifiks (ca. 1525). Prædikestol i bruskbarok.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish