Ringsted Oplevelsessti

Fredag, juni 12, 2015

Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti er startet på initiativ af en gruppe borgere. Realiseringen af Oplevelsesstien er således et partnerskab mellem lokale ildsjæle, Ringsted Kommune, Naturstyrelsen og mange forskellige organisationer og foreninger i Ringsted Kommune.

Oplevelsesstien fra Roskildevej til Vrangeskov blev indviet i august 2015 og var et stort tilløbsstykke.


Strækning Roskildevej til Vrangeskov

I sommeren 2015 står etableringen af første strækning på den i alt 25 km lange oplevelsessti færdig.

På denne del er der god mulighed for at opleve den skønne natur langs Haraldsted sø med bl.a. et rigt fugleliv samt kulturhistorien ved Voldstedet og Ridebanen. Undervejs er der bl.a. flere gode udsigtssteder over søen, bådebro og shelterplads.

Denne strækning er sammenhængende med sti gennem Vrangeskov med flere gode aktivitetsmuligheder, parkeringsplads, borde og bænke.

Færdsel langs stien og kollektiv trafik i området.

På strækning mellem Roskildevej og Vrangeskov er størstedelen af stien udformet som trampesti med passage af fugtige områder med små træbroer og folde med græssende dyr.

Vis venligst hensyn til andre brugere og beboere i området samt dyrelivet.

Der henvises til at hunde holdes i snor på hele ruten, og tag særligt hensyn ved rørskovs områder ned mod søen, som er vigtige yngleområder for fugle og andet dyreliv, samt folde med græssende dyr.

Affald må naturligvis ikke efterlades i naturen, og græssende dyr må ikke fodres af hensyn til dyrenes sundhed.

Bookning af shelter ved Voldstedet kan ske via Naturstyrelsens hjemmeside.


Offentlig transport

Bus ruterne 240, 415 og 467 kører på Roskildevejen, og 415 kører via Haraldsted,så det er muligt, at tage den fra Valsømaglevej og Haraldstedvej. Bus 467 kører over Jystrup via Valsømaglevej og Roskildevej.

Køreplaner for disse ruter kan findes på Moviatrafik.dk


Det samlende hele

Oplevelsesstien skal være skelettet på ca. 25 km, der samler Ringsted kommunes

nuværende og fremtidige rekreative muligheder og forbindelser. Oplevelsesstien

skal skabe sammenhæng mellem eksisterende støttepunkter og stier, samt skabe muligheder for nye sammenhænge mellem landområderne og land og by.

Hele projektet er finansieret med støtte fra LAG, Fondene - A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond til almene Formål, Nordea-fonden, samt Ringsted Kommune.

 

Del denne side

Ringsted Å-sti

 

Stien langs Ringsted Å er et yndet udflugtsmål. Det er ikke uden grund, for her kan man meget tæt på Ringsted by opleve en nærmest utæmmet natur langs åen. Folderne er lige til at downloade og printe ud.

Folder 1:

Fra Ringsted syd til Høm Mølle og retur

Folder 2: 

Fra historiens vingesus til fuglelivet i Torpet Mose

I kano på Susåen - din guide til en tur i kano på Susåen (fra 2009)