©  Foto:

Oplevelsesstien

Ringsted Oplevelsessti byder på unikke naturoplevelser. Den 25 km lange natur- og aktivitetssti går gennem det meste af Ringsted Kommune, fra Høm i den sydlige del til Haraldsted i den nordlige del.

Oplevelsesstien er en nem vej til unikke naturoplevelser. 

Ringsted Oplevelsessti er en natur- og aktivitetssti på i alt 25 kilometer, og den går igennem det meste af Ringsted Kommune. Fra Høm i syd til Haraldsted i nord er stien sammenfaldende med en del af Fjernvandrevej 6 – Sjællandsleden.

I appen Ringsted Oplevelsessti kan du se og læse om dyre- og plantelivet langs stien, og du kan lære mere om den rige kulturhistorie i områderne.
Du kan hente appen her på Google Store eller App Store eller læse mere på www.friluftsguiden.dk.

Oplevelsesstien bringer naturen tættere på brugerne, og man kan få naturoplevelser for enhver smag. Man kan blandt andet se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, som yngler et hemmeligt sted i Humleore Skov, og man kan se den finde føde især i Haraldsted Sø. Af andre rovfugle kan man se rørhøg, rød glente og fiskeørn. Dertil kommer Danmarks flotteste fugl, isfuglen, og fuglekongen, der er Danmarks mindste fugl.

I Vrangeskov kan man se de særlige krogede bøgetræer, og om foråret man se både blå, hvid og gul anemone på samme sted. Når man går igennem Vrangeskov på turen ad Oplevelsesstien, så kan man møde den grønne pragttorbist. Læs mere om Vrangeskov og prattorbisten her.

Er man mere til fart over feltet, kan man også bruge stien som løberute. Man kan dog også bare gå en stille tur på stien og nyde Ringsteds skønne natur.

For at få den fulde oplevelse af Ringsted Oplevelsessti kan man hente den gratis app 'Ringsted Oplevelsessti'. Her kan man se et stort kort over ruten, hvor alle de knap 100 oplevelser, seværdigheder og aktiviteter er vist.

Oplev Ringsted på SoMe:

Oplev Ringsted © 2024
Danish